7 سال
تیراندازی برای پسران
دفاع
فضا
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین
اقدام
استراتژی مرورگر
Voynushki

بازی ﺎﻀﻓ ﯼﺯﺎﺴﮐﺎﭘ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:0, میانگین امتیاز: 0/5)
بازی: 1
.ﺖﺳﺍ ﻦﯿﻣﺯ ﺭﺩ ﺯﺍﻭﺮﭘ ﯼﺎﻫﺮﯿﺴﻣ ، ﺩﺮﮕﻟﻭ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ ﺏﺎﻬﺷ ﻭ ﺎﻫ ﮎﺭﺎﯿﺳ ،ﺩﺭﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﺖﺳﺍ ﻮﺟ ﺯﺍ .ﺩﺮﺒﺑ ﻦﯿﺑ ﺯﺍ ﺍﺭ ﻥﺁ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﻭ ﻩﺭﺎﯿﺳ ﯼﺍﺮﺑ ﮎﺎﻧﺮﻄﺧ ﯽﻧﺎﻬﯿﮐ ﺖﺑﺎﺛ ﻥﺍﺭﺎﺒﻤﺑ .ﺪﯿﻫﺪﻧ ﺖﺳﺩ ﺯﺍ ﮏﭼﻮﮐ ﻪﺷﺍﺮﺗ ﮏﯾ ﯽﺘﺣ ،ﻦﯿﮕﻨﺳ ﺶﺗﺁ ﻥﺎﻤﺣﺍﺰﻣ ﺎﺑ ﺭﺍﺪﯾﺩ ﻭ ﯼﺯﺮﻣ ﮏﺷﻮﻣ ﺭﺩ ﺮﮕﯾ .ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﺖﯾﻮﻘﺗ ﺡﻼﺳ ﺕﺭﺪﻗ ﻭ ﺖﻇﺎﻔﺣ ﺍﺭ ﺎﻬﻧﺁ ، ﺵﺍﺩﺎﭘ ﯼﺭﻭﺁ ﻊﻤﺟ