Html5 ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ
به دنبال اقلام
جستجو برای اقلام
جمع آوری اقلام
مشاهده آیتم
پازل
لباس
رنگ آمیزی کودکان و نوجوانان
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین
7 سال
هوشمند

بازی ﺎﻫﺮﺑﺍ ﺭﺩ ﮒﺮﻣ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:0, میانگین امتیاز: 0/5)
بازی: 0
.ﺪﻨﮐ ﯽﺳﺭﺮﺑ ﺍﺭ ﺯﻮﻣﺮﻣ ﻞﺘﻗ ﮏﯾ ﺎﺗ ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻣ ﮏﻤﮐ ﺮﺘﺧﺩ ﻩﺎﮔﺁﺭﺎﮐ ﮏﯾ ﻪﺑ Dea .ﺩﻮﺷ ﯽﻣ ﺮﻫﺎﻇ ﺎﻤﺷ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺭﺩ ﺶﯾﺎﻤﻧ ﻪﺤﻔﺻ ﯼﻭﺭ ﺮﺑ ﺖﯾﺎﻨﺟ ﻪﻨﺤﺻ .ﺪﯿﻨﮐ ﯽﺳﺭﺮﺑ ﺖﻗﺩ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺰﯿﭼ ﻪﻤﻫ ﻭ ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻡﺪﻗ ﻥﺁ ﺩﺍﺪﺘﻣﺍ ﺭﺩ ﺪﯾﺎﺑ ﺎﻤﺷ .ﺖﻓﺮﮔ ﺪﻨﻫﺍﻮﺧ ﺭﺍﺮﻗ ﺎﺟ ﻪﻤﻫ ﺭﺩ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻡﻼﻗﺍ .ﺪﻨﻨﮐ ﻞﻤﻋ ﮎﺭﺪﻣ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻨﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﮐ ﺪﯿﻨﮐ ﺍﺪﯿﭘ ﺍﺭ ﯽﺻﺎﺧ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺩﺭﺍ .ﺩﺮﮐ ﺪﯿﻫﺍﻮﺧ ﺮﯿﮕﺘﺳﺩ ﺍﺭ ﻭﺍ ﻭ ﻩﺩﺮﮐ ﺍﺪﯿﭘ Death in the Clouds ﯼﺯﺎﺑ ﺭﺩ