بازی با ورق
نقطه
پازل
لباس
رنگ آمیزی کودکان و نوجوانان
جستجو برای اقلام
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
7 سال
هوشمند

بازی ﺕﺭﺎﮐ 2048 آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:0, میانگین امتیاز: 0/5)
بازی: 0
.ﺖﺳﺍ 2048 ﻢﯾﺮﻓ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ،،،،،،،، Œ Œ Œ Œ ... ﺩﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺿﺮﻋ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻥﺎ .Ù † Ù † Ù † Ù † Ù ‡ 2048 .ﺐﻠﻗ ﮏﯾ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻭ ،ﺐﻠﻗ ﮏﯾ ﻥﺍﻮﻨ .ﺖﺳﺍ ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﺎﺑ ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﺎﺑ ﺱﺎﻤﺗ ﻥﺎﻣﺯ ﺭﺩ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻭ ،ﺐﻠﻗ