بازی با ورق
سه در یک ردیف
شروع در فاصله
جستجو برای اقلام
پازل
مهارت
3 در یک ردیف
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
هوشمند
ساده
مشاهده آیتم
نقطه
بهترین جدید بالا

بازی در سراسر جهان

بازی دور دنیا در 80 روز آنلاین
دور دنیا در 80 روز
بازی دور دنیا در 80 روز آنلاین
دور دنیا در 80 روز
بازی سفر ماه عسل آنلاین
سفر ماه عسل
بازی بازی شیر یا خط دور دودی و خشک پرس سوسیس سرخ کرده گلوب آنلاین
بازی شیر یا خط دور دودی و خشک پرس سوسیس سرخ کرده گلوب
بازی سوپر ماریو Outworld آنلاین
سوپر ماریو Outworld
بازی در سراسر جهان آنلاین
در سراسر جهان
بازی نامه در گنج اسرار آمیز آنلاین
نامه در گنج اسرار آمیز
بازی گربه در سراسر جهان آنلاین
گربه در سراسر جهان
بازی در حافظه: سفر  آنلاین
در حافظه: سفر
بازی در سراسر جهان آنلاین
در سراسر جهان
بازی دور دنیا در 80 روز آنلاین
دور دنیا در 80 روز
بازی سراسر دنیا  آنلاین
سراسر دنیا
بازی بار