سرویس
پخت و پز
طرح
تجارت
مهارت
پخت و پز
بازی های آنلاین
کافه
دستور العمل برای دختران
اشپزخانه
پختن
کلاس آشپزی سارا
فروشگاه
بهترین جدید بالا

جدید

بازی ﺰﭘ ﻭ ﺖﺨﭘ ﻭ ﻥﺍﺭﻮﺘﺳﺭ آنلاین
ﺰﭘ ﻭ ﺖﺨﭘ ﻭ ﻥﺍﺭﻮﺘﺳﺭ
بازی Chopstick ﺰﭘ ﻭ ﺖﺨﭘ آنلاین
Chopstick ﺰﭘ ﻭ ﺖﺨﭘ
بازی ﻊﯾﺮﺳ ﺮﮔﺮﺑ آنلاین
ﻊﯾﺮﺳ ﺮﮔﺮﺑ
بازی  آنلاین
بازی  آنلاین
بازی ﻊﯾﺮﺳ ﯽﯾﺍﺬﻏ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺶﻟﺎﭼ آنلاین
ﻊﯾﺮﺳ ﯽﯾﺍﺬﻏ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺶﻟﺎﭼ
بازی ﺮﮔﺮﺑ ﻪﺘﺸﭘ آنلاین
ﺮﮔﺮﺑ ﻪﺘﺸﭘ
بازی ﺮﮔﺮﺑ ﺰﭙﺷﺁﺮﺳ آنلاین
ﺮﮔﺮﺑ ﺰﭙﺷﺁﺮﺳ
بازی  آنلاین
بازی ﻦﻣ Biz ﺮﮔﺮﺑ آنلاین
ﻦﻣ Biz ﺮﮔﺮﺑ
بازی ﺰﯿﯾﺎﭘ ﺮﮔﺮﺑ آنلاین
ﺰﯿﯾﺎﭘ ﺮﮔﺮﺑ
بازی ﺩﻮﻓ ﺖﺴﻓ ﻩﺎﮕﺷﻭﺮﻓ ﺭﺎﻫﺎﻧ آنلاین
ﺩﻮﻓ ﺖﺴﻓ ﻩﺎﮕﺷﻭﺮﻓ ﺭﺎﻫﺎﻧ
بازی ﻪﺘﺸﭘ ﭻﯾﻭﺪﻧﺎﺳ آنلاین
ﻪﺘﺸﭘ ﭻﯾﻭﺪﻧﺎﺳ
بازی ﺮﮔﺮﺑ ﻥﻮﯿﻣﺎﮐ ﯽﮕﻧﺍﻮﯾﺩ آنلاین
ﺮﮔﺮﺑ ﻥﻮﯿﻣﺎﮐ ﯽﮕﻧﺍﻮﯾﺩ
بازی ﺏﺎﺑ ﯼﺎﻫﺮﮔﺮﺑ آنلاین
ﺏﺎﺑ ﯼﺎﻫﺮﮔﺮﺑ
بازی ﻻﺎﺑ ﺮﮔﺮﺑ آنلاین
ﻻﺎﺑ ﺮﮔﺮﺑ

بازی برگر

بازی DablChizburger آنلاین
DablChizburger
بازی همبرگر خوشمزه آنلاین
همبرگر خوشمزه
بازی برگر قارچ آنلاین
برگر قارچ
بازی چیزبرگر د لوکس آنلاین
چیزبرگر د لوکس
بازی بهترین برگر آنلاین
بهترین برگر
بازی برگر خوشمزه آنلاین
برگر خوشمزه
بازی تام و جری همبرگر آنلاین
تام و جری همبرگر
بازی آشپزی برگر بزرگ آنلاین
آشپزی برگر بزرگ
بازی آشپزی همبرگر آنلاین
آشپزی همبرگر
بازی spongebob درصد این سطح برگر آنلاین
spongebob درصد این سطح برگر
بازی خنده دار و همبرگر آنلاین
خنده دار و همبرگر
بازی برگر خوشمزه آنلاین
برگر خوشمزه
بازی کوک همبرگر آنلاین
کوک همبرگر
بازی برگر رستوران 2 آنلاین
برگر رستوران 2
بازی Spongebob برگر SWA آنلاین
Spongebob برگر SWA
بازی برگر رستوران 4 آنلاین
برگر رستوران 4
بازی برگر فروشگاه آنلاین
برگر فروشگاه
بازی رنگ همبرگر آنلاین
رنگ همبرگر
بازی جهانی بزرگترین برگر آنلاین
جهانی بزرگترین برگر
بازی برگر نقطه آنلاین
برگر نقطه
بازی پخت و پز همبرگر جالب آنلاین
پخت و پز همبرگر جالب
بازی آموزش طبخ همبرگر آنلاین
آموزش طبخ همبرگر
بازی همبرگر آنلاین
همبرگر
بازی داغ برگر آنلاین
داغ برگر
بازی برگر آنلاین
برگر
بازی Sissi همبرگر فروشگاه آنلاین
Sissi همبرگر فروشگاه
بازی برگر رستوران 4: آنلاین
برگر رستوران 4:
بازی پایه برگر کلی است آنلاین
پایه برگر کلی است
بازی ناز برگر آنلاین
ناز برگر
بازی دکوراسیون همبرگر 2 £ آنلاین
دکوراسیون همبرگر 2 £
بازی همه آمریکایی برگر آنلاین
همه آمریکایی برگر
بازی به وجد دوقلو تطبیق آنلاین
به وجد دوقلو تطبیق
بازی Big Tasty Hamburger آنلاین
Big Tasty Hamburger
بازی همبرگر به McDrive آنلاین
همبرگر به McDrive
بازی همبرگر تسا آنلاین
همبرگر تسا
بازی فال ماهجونگ برگر آنلاین
فال ماهجونگ برگر
بازی ترکیه دکوراسیون آنلاین
ترکیه دکوراسیون
بازی همبرگر جالب آنلاین
همبرگر جالب
بازی برگر زمان آنلاین
برگر زمان
بازی شیدایی برگر آنلاین
شیدایی برگر
بازی برگر جالب آنلاین
برگر جالب
بازی برگر مشغول آنلاین
برگر مشغول
بازی برگر بوداده آنلاین
برگر بوداده
بازی سریعترین ساز برگر آنلاین
سریعترین ساز برگر
بازی داغ برگر داغ آنلاین
داغ برگر داغ
بازی همبرگر تسا آنلاین
همبرگر تسا
بازی ویژه برگر آنلاین
ویژه برگر
بازی بیستی برگر آنلاین
بیستی برگر
بازی برگر رستوران 3 آنلاین
برگر رستوران 3
بازی سالسا مرغ برگر آنلاین
سالسا مرغ برگر
بازی برگر بالمر آنلاین
برگر بالمر
بازی برگر نیمه شب کاترینا آنلاین
برگر نیمه شب کاترینا
بازی دکوراسیون همبرگر آنلاین
دکوراسیون همبرگر
بازی برگر آنلاین
برگر
بازی برگر باب بزرگ مشترک آنلاین
برگر باب بزرگ مشترک
بازی بهترین برگر آنلاین
بهترین برگر
بازی چگونه می توان مرغ برگر آنلاین
چگونه می توان مرغ برگر
بازی غرفه برگر آنلاین
غرفه برگر
بازی اوباما برگر آنلاین
اوباما برگر
بازی همبرگر پخت و پز لوکس آنلاین
همبرگر پخت و پز لوکس
بازی هیولا بالا همبرگر دکو آنلاین
هیولا بالا همبرگر دکو
بازی مسابقه همبرگر پادشاه آنلاین
مسابقه همبرگر پادشاه
بازی آشپزی همبرگر آنلاین
آشپزی همبرگر
بازی دکوراسیون چیزبرگر آنلاین
دکوراسیون چیزبرگر
بازی دکور برگر شما آنلاین
دکور برگر شما
بازی بلوم برگر پخت و پز آنلاین
بلوم برگر پخت و پز
بازی برگر جهان آنلاین
برگر جهان
بازی چگونه به همبرگر مرغ آنلاین
چگونه به همبرگر مرغ
بازی Burgerlicious آنلاین
Burgerlicious
بازی باربی برگر آنلاین
باربی برگر
بازی برگر بازی کامپیوتر آنلاین
برگر بازی کامپیوتر
بازی پخت و پز برگر آنلاین
پخت و پز برگر
بازی XXXL برگر آنلاین
XXXL برگر
بازی Сute کوچک مینی همبرگر آنلاین
Сute کوچک مینی همبرگر
بازی Fajita برگر آنلاین
Fajita برگر
بازی برگر کامل با Chef.Rick آنلاین
برگر کامل با Chef.Rick
بازی زندگی وحشی خوشمزه برگر آنلاین
زندگی وحشی خوشمزه برگر
بازی برگر جم آنلاین
برگر جم
بازی همبرگر پخت و پز آنلاین
همبرگر پخت و پز
بازی پاپ برگر خمیر آنلاین
پاپ برگر خمیر
بازی هامبورگ آنلاین
هامبورگ
بازی شهروند آنلاین
شهروند
بازی ببر برگر آنلاین
ببر برگر
بازی درهم و برهم جو برگر آنلاین
درهم و برهم جو برگر
بازی برگر ثروت باد اورده آنلاین
برگر ثروت باد اورده
بازی خوشمزه مرغ برگر آنلاین
خوشمزه مرغ برگر
بازی برگر فروشگاه 2 آنلاین
برگر فروشگاه 2
بازی Make Hamburger آنلاین
Make Hamburger
بازی هامبورگ اما دستور آنلاین
هامبورگ اما دستور
بازی شام برگر آنلاین
شام برگر
بازی پاپ برگر آنلاین
پاپ برگر
بازی پخت و پز برگر بزرگ آنلاین
پخت و پز برگر بزرگ
بازی روز برگر آنلاین
روز برگر
بازی Unfabulous شلوغی برگر آنلاین
Unfabulous شلوغی برگر
بازی برگر جالب آنلاین
برگر جالب
بازی کینگ برگر آنلاین
کینگ برگر
بازی را به همبرگر آنلاین
را به همبرگر
بازی جالب توجه برگر خوشمزه آنلاین
جالب توجه برگر خوشمزه
بازی همبرگر کامل خانگی آنلاین
همبرگر کامل خانگی
بازی برگر با ترکیه آنلاین
برگر با ترکیه
بازی سازنده همبرگر آنلاین
سازنده همبرگر
بازی برگر و بمب آنلاین
برگر و بمب
بازی برگر استاد آنلاین
برگر استاد
بازی ایجاد همبرگر آنلاین
ایجاد همبرگر
بازی بیگانه عاشق همبرگر آنلاین
بیگانه عاشق همبرگر
بازی چیزبرگر عالی آنلاین
چیزبرگر عالی
بازی ترد مرغ برگر آنلاین
ترد مرغ برگر
بازی دکوراسیون فست فود آنلاین
دکوراسیون فست فود
بازی رستوران Humburger آنلاین
رستوران Humburger
بازی برگر جهان آنلاین
برگر جهان
بازی سریع برگر آنلاین
سریع برگر
بازی پخت و پز بزرگ برگر آنلاین
پخت و پز بزرگ برگر
بازی ترکیه برگر 2 آنلاین
ترکیه برگر 2
بازی پخت و پز برگر را آنلاین
پخت و پز برگر را
بازی ﺰﭘ ﻭ ﺖﺨﭘ ﻭ ﻥﺍﺭﻮﺘﺳﺭ آنلاین
ﺰﭘ ﻭ ﺖﺨﭘ ﻭ ﻥﺍﺭﻮﺘﺳﺭ
بازی Chopstick ﺰﭘ ﻭ ﺖﺨﭘ آنلاین
Chopstick ﺰﭘ ﻭ ﺖﺨﭘ
بازی ﻊﯾﺮﺳ ﺮﮔﺮﺑ آنلاین
ﻊﯾﺮﺳ ﺮﮔﺮﺑ
بازی  آنلاین
بازی  آنلاین
بازی ﻊﯾﺮﺳ ﯽﯾﺍﺬﻏ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺶﻟﺎﭼ آنلاین
ﻊﯾﺮﺳ ﯽﯾﺍﺬﻏ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺶﻟﺎﭼ
بازی ﺮﮔﺮﺑ ﻪﺘﺸﭘ آنلاین
ﺮﮔﺮﺑ ﻪﺘﺸﭘ
بازی ﺮﮔﺮﺑ ﺰﭙﺷﺁﺮﺳ آنلاین
ﺮﮔﺮﺑ ﺰﭙﺷﺁﺮﺳ
بازی  آنلاین
بازی ﻦﻣ Biz ﺮﮔﺮﺑ آنلاین
ﻦﻣ Biz ﺮﮔﺮﺑ
بازی ﺰﯿﯾﺎﭘ ﺮﮔﺮﺑ آنلاین
ﺰﯿﯾﺎﭘ ﺮﮔﺮﺑ
بازی ﺩﻮﻓ ﺖﺴﻓ ﻩﺎﮕﺷﻭﺮﻓ ﺭﺎﻫﺎﻧ آنلاین
ﺩﻮﻓ ﺖﺴﻓ ﻩﺎﮕﺷﻭﺮﻓ ﺭﺎﻫﺎﻧ
بازی ﻪﺘﺸﭘ ﭻﯾﻭﺪﻧﺎﺳ آنلاین
ﻪﺘﺸﭘ ﭻﯾﻭﺪﻧﺎﺳ
بازی ﺮﮔﺮﺑ ﻥﻮﯿﻣﺎﮐ ﯽﮕﻧﺍﻮﯾﺩ آنلاین
ﺮﮔﺮﺑ ﻥﻮﯿﻣﺎﮐ ﯽﮕﻧﺍﻮﯾﺩ
بازی ﺏﺎﺑ ﯼﺎﻫﺮﮔﺮﺑ آنلاین
ﺏﺎﺑ ﯼﺎﻫﺮﮔﺮﺑ
بازی ﻻﺎﺑ ﺮﮔﺮﺑ آنلاین
ﻻﺎﺑ ﺮﮔﺮﺑ
بازی ﺮﮑﯿﺑ ﭻﯾﻭﺪﻧﺎﺳ آنلاین
ﺮﮑﯿﺑ ﭻﯾﻭﺪﻧﺎﺳ
بازی ﻥﺎﺘﺳﺍﺩ ﺮﮔﺮﺑ آنلاین
ﻥﺎﺘﺳﺍﺩ ﺮﮔﺮﺑ
بازی ﻩﺎﮕﺷﻭﺮﻓ ﺮﮔﺮﺑ آنلاین
ﻩﺎﮕﺷﻭﺮﻓ ﺮﮔﺮﺑ
بازی ﺭﺩ spongebob ﻥﺍﺭﻮﺘﺳﺭ آنلاین
ﺭﺩ spongebob ﻥﺍﺭﻮﺘﺳﺭ
بازی                                  ﺎﻧﺁ ﻥﺍﺭﻮﺘﺳﺭ آنلاین
ﺎﻧﺁ ﻥﺍﺭﻮﺘﺳﺭ
بازی                                  ﻪﮑﻠﻣ ﺮﮔﺮﺒﻤﻫ آنلاین
ﻪﮑﻠﻣ ﺮﮔﺮﺒﻤﻫ
بازی !ﺪﯿﻨﮐ ﺍﺮﺟﺍ ، ﺍﺮﺟﺍ ﺲﻧﺭﻼﮐ آنلاین
!ﺪﯿﻨﮐ ﺍﺮﺟﺍ ، ﺍﺮﺟﺍ ﺲﻧﺭﻼﮐ
بازی ﺮﮔﺮﺑ :ﺱﺮﺧ ﻭ ﺎﺷﺎﻣ آنلاین
ﺮﮔﺮﺑ :ﺱﺮﺧ ﻭ ﺎﺷﺎﻣ
بازی ﺮﮔﺮﺑ :Avalora ﺯﺍ ﺎﻨﻟﺍ آنلاین
ﺮﮔﺮﺑ :Avalora ﺯﺍ ﺎﻨﻟﺍ
بازی ﮒﺭﺰﺑ ﺮﮔﺮﺒﻤﻫ ﮏﯾ ﯼﺯﺎﺳ ﻩﺩﺎﻣﺁ :ﺱﺮﺧ ﻭ ﺎﺷﺎﻣ آنلاین
ﮒﺭﺰﺑ ﺮﮔﺮﺒﻤﻫ ﮏﯾ ﯼﺯﺎﺳ ﻩﺩﺎﻣﺁ :ﺱﺮﺧ ﻭ ﺎﺷﺎﻣ
بازی برگر پخت و پز آنلاین
برگر پخت و پز
بازی بار

به طور معمول، هر فرد دارای اولویت های فردی در مواد غذایی و دارای غذاهای مورد علاقه خاص، آنهایی که او را بدون شور و شوق زیادی را می خورد، و کسانی که نمی شود میل به غذا خوردن حداقل یک قطعه. اما در حالی که غذاهایی مانند پیتزا، ذرت بو داده، سیب زمینی چیپس، سیب زمینی سرخ کرده و همبرگر توسط تقریبا همه را دوست داشت، بیشتر است که ما همیشه می توانید پر کردن را انتخاب کنید، مطابق با سلیقه خود. اما نکته قابل توجه است که این دلخوشیها آشپزی به آنها لذت ببرید ارائه نیز عملا ایجاد کسب و کار خود را، و یا به سادگی به آنها آماده در آشپزخانه ما، اختراع گزینه های با مواد مختلف است.
بازی همبرگر به شما تمامی مراحل را نشان می دهد، از آغاز تا پایان، ساخت این عارضه است، اما چنین غذاهای لذیذ. شما باید به سرخ همبرگر یا ماهی برای تولید، برش سبزیجات، به شکل لایه های داخلی مستی. مطمئنا شما می دانید که این موضوع را با یک برگر پر شده، کمی تغییر نام آن است. اگر شما یک تکه پنیر در داخل – این یک چیزبرگر، ماهی – fishburger است، می تواند در یک مرغ پر کردن قرار داده و سپس نام او باید chikenburger. می توان آن را به جای گوشت و توفو برگر سپس آن را به tofuburger تبدیل استفاده می شود، اما اگر شما به یک رژیم غذایی سخت گیاهی چوب، و سپس شما gardenburger که پروتئین حیوانی با سبزیجات –، لوبیا، ذرت، سویا، نخود، ذرت، قارچ، و کتان جایگزین آن نزدیک شد. به عنوان اجزای اضافی را به یک طعم برگر، برای قرار دادن در انتخاب کاهو، حلقه های پیاز، گوجه فرنگی، خیار، تازه یا شور، و به عنوان یک سس مایونز سس، سس گوجه فرنگی و بسیاری دیگر استفاده می شود.
یک بازی شناخته شده برگر استاد، که در آن آشپز جوان طراحی به راه از تشکیل کار خود را در زمینه کسب و کار آشپزی وجود دارد. او در تهیه همبرگر و غذاهای دیگر به دلیل آن انتظار نداشتند تخصص دارد. اما نگاه کنید که چگونه آن را فوق العاده در حال انجام کار خود را! مهارت خود را افزایش می دهد از سطح به سطح، تعداد پزی و سس را افزایش می دهد بازدید کنندگان گرسنه از رستوران و او تقریبا بیش از موضع خود مگس، دنبال تحقق هر سفارش دقیقا در جهت های مشتری، بدون تأخیر انداختن به نوبه خود. این کار دشوار است، اما هزینه خواهد انتظار را حفظ کند. در ادامه شما را به فروش مواد غذایی، پول بیشتری به دست آورده، به این معنی که شما می توانید تجهیزات جدید برای آشپزخانه خرید، گسترش طیف وسیعی از محصولات و به اتاق را برای مردم راحت تر، جذاب، راحت است.
بازی برگر رستوران، یک بازی با دید تجاری از گیم پلی است. در اینجا شما نه تنها باید سرگرم کننده و کسب سرمایه، که پس از آن به توسعه بیشتر از نهادهای آن قرار داده است. لازم را به حساب تمام جزئیات از صرف وقت است، زیرا مهم است که به تخصیص سود به طوری که هر منطقه از فعالیت به همان اندازه از نظر تجهیزات پیشرفته بود. به عنوان مثال، زمانی که شما وارد خریداران هم به دم کردن قهوه با دست و یا در یک دستگاه قهوه قدیمی است و دیگر هیچ، اما اگر شما خرید یک دستگاه اسپرسو گران، آن را به نوشیدنی به سرعت و در مقادیر زیاد برای آماده سازی، و شما نمی خواهد بیش از حد پریشان.
هر بازی برگر رایگان است توجه شما را به ارائه ارائه می دهد و شرایط مختلف guympleya. اگرچه ماهیت این ایده را تغییر دهید، اما از آن است که همیشه خوب برای پیدا کردن چیزی غیر معمول و یا متفاوت از نسخه های قبلی.
شما می توانید بازی رایگان برگر به کامپیوتر خود دانلود و یا لذت بردن از نسخه آنلاین. آنها کمک خواهد کرد که شما را به گسترش دانش خود را در تدوین چنین یک ساندویچ محبوب و خود را به عنوان یک تاجر را امتحان کنید. بنابراین پیشنهاد دشوار است نه به اغوا شود.