بازی آنلاین: WolfTeam

اسم های مشابه دیگر: تیم ملی گرگ

Wolfteam ولف تیم ملی - این چند نفره آنلاین بازی اول شخص تیرانداز غیر معمول، ساخته شده در 3D. این بازی قطعا بلاعوض تنها نیاز به ثبت نام. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام