بازی آنلاین: جنگ تندر

اسم های مشابه دیگر: جنگ تندر

بازی جنگ تندر - MMOG نرم افزار شبیه سازی هواپیما های کنترل و دیگر تجهیزات نظامی است. مشتری توسعه دهندگان بازی - شرکت Gaijin سرگرمی. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام