بازی آنلاین: WarFace

اسم های مشابه دیگر: WarFace

Warface بازی آنلاین، چند نفره اول شخص تیرانداز توسعه یافته توسط بسیاری از Crytek شرکت معروف. بازیکنان را از طریق آتش و آب، تعداد بیشماری از دشمنان و گلوله از همه طرف پرواز شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام