بازی آنلاین: جنگ های قبیله ای

اسم های مشابه دیگر: جنگ های قبیله ای، جنگ های قبیله ای

بازی آنلاین جنگ های قبیله ای - مرورگر رایگان تم استراتژی قرون وسطایی. پروژه InnoGames نیاز به بازیکن را به پرداخت یک مقدار مشخصی از زمان روزانه برای گیم پلی، زیرا موفقیت در این دنیای مجازی بستگی دارد تلاش خواهد شد که متصل است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام