بازی آنلاین: Virtonomics

اسم های مشابه دیگر: Virtonomica

بازی Virtonomics برای همه است، و آن را یک فرد خبره در حوزه های اقتصادی، یا نه، مهم نیست. هرگز بیش از حد در اواخر را یاد بگیرند. رابط کاربری بازی بسیار ساده است، بنابراین کسب و کار یاد بگیرند - مهارت دشوار نیست شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام