بازی آنلاین: مومیایی آنلاین حاضر در سایت "

اسم های مشابه دیگر: مومیایی آنلاین حاضر در سایت "

بازی مومیایی به شما اجازه می دهد تا شما را به عنوان ریک O'Connell (برندان فریزر نقش بازی در فیلم)، یک لژیونر خارجی، که به Hamunaptra تصادفا، شهر افسانه ای مصر مرده بازی شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام