بازی آنلاین: مرده معطل

اسم های مشابه دیگر: مرده معطل

لرزه تمام علاقهمندان به بازی در آخرالزمانی موضوع پست، داستان در مورد زامبی ها و بازی های آنلاین خلاقانه شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام