بازی آنلاین: Crims

اسم های مشابه دیگر: Krims

بازی Crims - بر اساس مرورگر چند نفره بازی رایگان نقش بازی کردن در موضوعات جنایی. شما می توانید حتی به عنوان یک گانگستر دیدار، هر چند به عنوان یک قاچاقچی و در نتیجه به احساس کاملا راحت شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام