بازی آنلاین: TERA

اسم های مشابه دیگر: TERA، TERA

TERA آنلاین - MMORPG است که ناشر NHN شرکت، خالق - Bluehole استودیو. برای شرکت مستقل در ماجراهای به یاد ماندنی شما باید TERA دانلود کنید. پس از آن شما خود را در دنیای مجازی غوطه ور، که توسط دو غول آرون و Charest نشان داده شده است. در درجه اول با Abraberiey آشنا، آن است که توسط مقدار عظیم neobhvatnymi جزایر dalyami و دو قاره احاطه شده است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام