بازی آنلاین: شهر راز

اسم های مشابه دیگر: شهر راز

شرکت Gaijin سرگرمی و "1C" به طور رسمی ارائه شده موبایل جدید روسیه بازی شهر راز، است که بر اساس سری کتاب معروف نویسنده وادیم Panov شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام