بازی آنلاین: قصه های سولاریس

اسم های مشابه دیگر: قصه های سولاریس

داستان بازی از سولاریس کاملا ترکیبی از ویژگی های از ویژگی های RPG بازی تصویر با لمس انیمیشن معمولی. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام