بازی آنلاین: برتری 1914

اسم های مشابه دیگر: برتری 1914

برتری 1914 آنلاین - رایگان چند نفره مرورگر مبتنی بر بازی استراتژی در زمان تم جنگ واقعی است. آزمایشگاه Bytro شرکت تلاش خود و به عنوان یک نتیجه کاربران یک پروژه بزرگ با سه کارت مختلف است که در حالی که هزاران نفر از دور وجود دارد شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام