بازی آنلاین: اتومبیل خیابان

اسم های مشابه دیگر: اتومبیل خیابان

اتومبیل خیابان بازی مربوط به بازی های ویدئویی و همچنین در سبک بازی مسابقه ای است که توسط نمایندگان تصویر رنگی و یوبی سافت توسعه داده شد بر پشت در سال 1994 نشان داد سازمان، و پس از آن در سال 1996 برای کنسول بازی ویدیویی و همچنین برای MS-DOS توسعه یافته است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام