بازی آنلاین: Stardoll - عروسک ستاره

اسم های مشابه دیگر: Stardoll، لباس، عروسک ستاره، عروسک ستاره

Stardoll بازی توانایی احساس مانند یک طراح مد واقعی، و بدون توجه به آنچه شما آشنا هستند با مد نیست، با Stardoll بازی این همه ناچیز باشد، و یاد بگیرند که چگونه به لباس همیشه ممکن است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام