بازی آنلاین: SoccerStar

اسم های مشابه دیگر: SoccerStar

SoccerStar بازی است که خالق سیمون رید، که در مقایسه با دیگر بازی ها بیشتر شناخته شده مانند FIFA و Forza بفتا به دست آورد، دارای بالاترین فروش. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام