بازی آنلاین: کوبیدن

اسم های مشابه دیگر: شکست دادن، Smythe

شکست دادن آنلاین - رایگان چند نفره بازی استراتژی فوق العاده از نمای سوم شخص، توسعه یافته در سبک MOBÄ. بازیکنان را تشویق به بازگشت به جهان اساطیری که در آن قهرمانان خدایان هستند. آن را در نقش یکی از این خدایان است، و شما را مجبور به صحبت می کنند. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام