بازی آنلاین: پرشین آنلاین

اسم های مشابه دیگر: پرشین آنلاین، جاده ابریشم آنلاین

پرشین یک بازی آنلاین در سبک MMORPG است، کویه قرار می دهد بازیکن در دوران قدیمی چین، اروپا و شرق نزدیک. در این بازی، به عنوان در جهان معروف جاده ابریشم باستانی است که موضوع اصلی که متحد مراکز مزدور و فرهنگی اروپا و حتی آسیا شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام