بازی آنلاین: خشم از تیتان

اسم های مشابه دیگر: خشم از تیتان، ROT

خشم بازی از تیتان - این یک بازی استراتژی جدید است، در سبک MMO RTS ایجاد شده است. خشم از تیتان آنلاین یک بازی چند نفره آزاد توسعه یافته در این سبک تیرانداز MMO است شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام