بازی آنلاین: R2: سلطنت از انقلاب

اسم های مشابه دیگر: R2: سلطنت از انقلاب

R2 آنلاین - مشتری نقش بازی بازی سبک فی چند نفره رایگان. کاربران با جهان قرون وسطی، که توسط خدایان پرتاب شد منتقل می شود. اکنون هر کس در اینجا تنها با توسل به زور حل شده است. در جهانی که بازیکنان Kolfort به نام انتظار دعوا باور نکردنی است. در سراسر بالهایش جنگ داخلی. هر کس می خواهد برای کنترل منابع و در نتیجه تیم به طور مداوم به جلسه آمده است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام