بازی آنلاین: سگ جنگ

اسم های مشابه دیگر: جنگ PSI

سگ جنگ آنلاین - چند نفره بازی مبتنی بر مرورگر، در سبک استراتژی از CrazyBit شرکت ساخته شده است. سگ بازی آنلاین جنگ که در آن شما می توانید بدون پرداخت یک درصد از پول واقعی بازی انباشته مقرره شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام