بازی آنلاین: Pockie پرستاران

اسم های مشابه دیگر: Pockie پرستاران

Pockie پرستاران آنلاین - بازی برای کاربران مختلف طراحی شده است، که توسط NGames ایجاد شده است. بازی با فرمت 2D. طرح این بازی به ما داستان ایجاد دوازده خدایان که کنترل قدرت از کل جهان می گوید. از زمان های قدیم، ظروف سرباز یا مسافر متعلق به جهان، در نتیجه، در مورد خدا، عیسی مسیح و خدای هرج و مرج کریل متولد شد. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام