بازی آنلاین: دزدان دریایی Tortuga در 2

اسم های مشابه دیگر: دزدان دریایی Tortuga در 2

دزدان دریایی Tortuga در شما به دنیای دزدان دریایی کارائیب می فرستد. هدف اصلی از این بازی - آن را برد فضاهای کارائیب. این بازی در سبک MMO ساخته شده است و اشاره به بازی مبتنی بر مرورگر است که می تواند به صورت رایگان آنلاین بازی. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام