بازی آنلاین: بهشت

اسم های مشابه دیگر: Nebesa

بهشت بازی آنلاین  شگفت انگیز دنیای جادویی، توسط میلیون ها نفر از بازیکنان دوست داشتنی.بازی آنلاین، بهشت ​​می گوید داستان از زندگی روزمره جزیره نگهبان دشوار و خطرناک جادویی پر از درایو و خطر، یک سفر شگفت انگیز و نبردهای قهرمانانه نه تنها با هیولا بازی، اما مخالفان زنده است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام