بازی آنلاین: Mabinogi

اسم های مشابه دیگر: Mabinogi

Mabinogi آنلاین - رایگان چند نفره عظیم بازی نقش بازی در سبک انیمه. این پروژه کره جنوبی توسط Nexon امریکا است. بازیکنان را به جهان روشن منتقل شده و یکی از ساکنان این کشور Erinn است. جمعیت این جهان شگفت انگیز می تواند زندگی من بدون آواز شاعر تصور نیست. بنابراین، شما نیز می توانند آهنگ های خود را ارسال و با آنها بازی برای ساکنان دیگر از این جهان است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام