بازی آنلاین: آخرین هرج و مرج

اسم های مشابه دیگر: آخرین هرج و مرج

بازی آخرین هرج و مرج یک بازی مبتنی بر مرورگر است. داستان او کاملا جالب: دو خدایان ایجاد جهان، ERES، خدای تاریکی در الف ها ایجاد شده است، در حالی که آپولو، خدای نور، به انسان. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام