بازی آنلاین: استعمارگران

اسم های مشابه دیگر: استعمارگران

بازی Catan - این استراتژی مرورگر وب تاریخی که در آن شما پرتاب خود را به جهان سر با تازه ترین اکتشافات بر روی نقشهی جهان و ماجراهای هیجان انگیز است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام