بازی آنلاین: فضل شاه

اسم های مشابه دیگر: فضل شاه

فضل پادشاه - کامپیوتر بازی به نوبه خود مبتنی بر. اولین بازی استراتژیک و نقش بازی در سال منتشر شد 1090، در یک سری از بازی های محبوب در ژانر فانتزی شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام