بازی آنلاین: بحران بی نهایت

اسم های مشابه دیگر: بحران بی نهایت، IC

بی نهایت بازی بحران برای طرفداران سبک MOBÄ، طراحی شده برای کاربران مختلف. توربین شرکت - توسعه دهنده بازی. این بازی شامل قطعات از شرکت های کمیک DC. در این جهان مملو از حوادث تنوع و جنگ است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام