بازی آنلاین: IL-2 Sturmovik

اسم های مشابه دیگر: IL-2 Sturmovik

بازی IL-2 Sturmovik توسعه روسیه در شبیه ساز سبک است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام