بازی آنلاین: ایکاریم

اسم های مشابه دیگر: ایکاروس

بازی ایکاریم انبوه چند نفره بازی مبتنی بر مرورگر است، ساخته شده در سبک استراتژی.ماهیت این بازی بسیار ساده است.این بازیکن در جهان، چیزی شبیه به یونان باستان است.بازیکن صاحب سیاست (سیاست) است.ماموریت خود - به منظور توسعه شهر، به ایجاد ارتباط دیپلماتیک با دیگر سیاست، اقتصاد و ایجاد عملیات نظامی علیه همسایگان خود است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام