بازی آنلاین: قهرمانان Newerth

اسم های مشابه دیگر: قهرمانان Newerth، محترم

قهرمانان بازی Newerth - چند نفره رایگان نقش بازی کردن بازی با عناصر از DOTA، که توسط بازی S2 توسعه داده شد. تمام اقدامات در دنیای مجازی بر روی کارت انجام شده است، و مهم ترین وظیفه از بازیکنان است برای گرفتن پایگاه های دشمن. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام