بازی آنلاین: نیمه عمر 2

اسم های مشابه دیگر: نیمه عمر 2، نیمه عمر 2، 2 حلفا

نیمه عمر 2 - یکی از بازی های رایانه ای محبوب ترین در میان بازیکنان است. این ادامه تیرانداز فرقه از گوردون فریمن، است که با یک حمله از بیگانگان مبارزه است شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام