بازی آنلاین: نیمه عمر

اسم های مشابه دیگر: نیمه عمر، نیمه عمر، حلفا

نیمه عمر - یک فرقه تیرانداز بازی افسانه ای که در آن شخصیت گوردن فریمن مبارزه با بیگانگان. این هیولا - نتیجه آزمایش های آزمایشگاهی بیش از افتتاح این پورتال به جهان مرزی. راهنما را شکست گوردون بد، ایستاده در کنار تمام بشریت شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام