بازی آنلاین: نگهبان سرزمین میانه

اسم های مشابه دیگر: نگهبان از میانه زمین، نگهبان سرزمین میانه

عشق ورزیدن تالکین و "ارباب حلقه ها"؟ سپس شما لذت بردن از بازی نگهبان از میانه زمین است. این یک بازی استراتژی چند نفره در این ژانر از MOBÄ، که توسط یکپارچه محصولات توسعه داده شده است. این پروژه دارای شباهت هایی با لیگ افسانه ها و DOTA 2. بازی نگهبان سرزمین میانه ارائه می دهد برای مبارزه با شخصیت های دیگر، برای بار اول شما نیاز به رسیدن به پایگاه دشمن، و به این ترتیب، برای آن پاداش باشد. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام