بازی آنلاین: Guacamelee

اسم های مشابه دیگر: Guacamelee

یک تصور کلیشه ای که زامبی ها و دیگر هیولا مورد نیاز به نظر می رسد بدجور خسته کننده وجود دارد شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام