بازی آنلاین: شهری جنگ

اسم های مشابه دیگر: شهری جنگ

جنگ شهری - بازی مرورگر رایگان در سبک MMORPG است. ویژگی نه تنها جرم جنگ، اما جو و بازی 90 است، که بسیار طولانی از دنیای مجازی است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام