بازی آنلاین: خدا کارخانه: Wingmen

اسم های مشابه دیگر: خدا کارخانه: Wingmen

در حال حاضر به فضا رفتن به راحتی به هر کسی که مایل است می خواستم. بازی خدا کارخانه: Wingmen در سبک MOBÄ به شما این فرصت را به سفر به فضا دنیای مجازی می دهد. مبارزه کاربران 4X4. توسعه دهندگان از این ایجاد خواهد کرد که با گرافیک عالی لذت، اما اگر شما 3D-عینک Oculus، حوادث بازی و به یک واقعیت تبدیل شده بود! سازندگان بازی به شما برای تبدیل شدن به یک خلبان یک سفینه فضایی است که شما با توجه به خواسته ها و توهمات خود را ساخت. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام