بازی آنلاین: جن دروازه بان

اسم های مشابه دیگر: جن دروازه بان

جن آنلاین دروازه بان - فوق العاده مرورگر مدل استراتژی مبتنی آزاد، که در آن بازیکن انتظار می رود که وقایع بزرگ است. عنوان ارتش فوق العاده ای است، که شامل اجنه، آدمخوارها، اورک ها و جادوگران شما به فتح دنیای مجازی شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام