بازی آنلاین: گلادیاتورها

اسم های مشابه دیگر: گلادیاتورها

بازی گلادیاتورها شما را با نان و سیرک به اندازه کافی فراهم کند. در آن شما باید به اجازه شکل گیری پیچیده ای از قدرت مبارزه با آن، آموزش گلادیاتور خونین، اما دعوا هیجان انگیز در عرصه. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام