بازی آنلاین: دستکش بلند

اسم های مشابه دیگر: دستکش بلند

اگر شما تجربه بازی غنی، بازی دستکش بلند باید برای شما آشنا باشد. او برای اولین بار بر روی صفحه نمایش به عقب در سال 1985 ظاهر شد،. در حال حاضر آمد مدتها در انتظار دوباره آزاد کند. در آن زمان، این پروژه بیش از جالب به نظر می رسید. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام