بازی آنلاین:

اسم های مشابه دیگر:

FAR7 دوستداران بازی بازی مانند رنجرز فضا، StarControl 2، نخبگان، به دلیل این بازی به فضا است شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام