بازی آنلاین: خرید اینترنتی 2

اسم های مشابه دیگر: خرید اینترنتی 2

بازی بازی Fallout 2 - یک پروژه در سال 1998 ایجاد شده است. البته این بازی کمی قدیمی است، اما هنوز هم محبوبیت فوق العاده ای شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام