بازی آنلاین: افتاده زمین

اسم های مشابه دیگر: افتاده زمین

بازی افتاده زمین یک بازی کامپیوتری قدرتمند است که ترکیبی از عناصر از نقش بازی کردن و تیرانداز اول شخص است. این بازی در سبک MMORPG ساخته شده است. در ثبت نام زمین سقوط دسترس برای هر بازیکن است که در حال حاضر پر از هجده سال است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام