بازی آنلاین: Eredan iTCG

اسم های مشابه دیگر: Eredan iTCG

های بازی Eredan - نام تجاری جدید، هر چند آن را میلیون ها نفر از مرورگر رایگان بازی با ورق های مورد علاقه. این حرکت بازیکن از واقعیت در جهان غیر معمول جادویی که در آن احتمالا هر کسی - یک مبارز معروف، و یا کارشناسی ارشد تجارت، ساده WIMP یا یک جادوگر شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام