بازی آنلاین: Elsword

اسم های مشابه دیگر: Elsword

بازی Elsword - این یکی از معدود بازی های چند نفره faytingovy است، که می تواند در تعادل با چنین بازی های معروف مانند تکن، مورتال کمبت و مبارزه خیابانی است شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام